No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranthithanhthuyln
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 425 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Na
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Thị Thuý Mơ
Giới tính Nữ
Website https://thanthithuymo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 230 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 546 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Thị Niềm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 491 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 407 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Chiến Sỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lechiensydhqb
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 91 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3592 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 5059 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1823 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Thức
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 258 (xem chi tiết)

Thành viên tích cực

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu